maandag 27 februari 2017

Politiek, continuïteit en betrouwbaarheid


De filosoof Kant meende: ‘Geen enkel vredesverdrag mag als geldig beschouwd worden wanneer het gesloten wordt met een geheim voorbehoud dat de stof bevat voor een toekomstige oorlog.’
    Simpel gezegd is het zo dat wat stiekem gebeurt een bron van ellende wordt. Zonder integere afspraken, luistervaardigheid en goede communicatie zal op den duur van alles mis gaan. En voor opgebouwd vertrouwen geldt nog altijd het gezegde: het komt te voet en gaat te paard.

In de dagelijkse politiek is dit aan de orde van de dag. Ook nu gesproken wordt over ‘de boze burger’. Die door de media op een voetstuk wordt gezet, maar kennelijk wel herkend wordt zodat deze politieke beïnvloeding wel doorwerkt. Dat die voorlopig zo werkt dat die niet leidt tot een heldere sociale politiek en eensgezinde actie, maar tot veel verwarring. Herkenning? Van wat precies?
    Op hetzelfde moment schrijven de kranten voluit over de narcistische dwingeland, de Commissaris van de Koning van Drenthe, prominent lid van de PvdA. En daar moet Lodewijk Asscher dan tegenop boksen met integere beloftes? Dat is lastig werken. En op datzelfde moment rolt de politie een drugslaboratorium op bij een Brabantse CDA-penningmeester. Hier moet de goudeerlijke Sybrand Buma zijn toekomst van Nederland bij veiligstellen? Daar zijn heel wat woorden voor nodig.

Socialisten en communisten hebben het al lang gemerkt. Na jaren van misbruik van de socialistische macht in de Sovjet-Unie of bijvoorbeeld in Afrika na het kolonialisme, duurt het jaren dat het te paard vertrokken vertrouwen weer hersteld is.
      Slechts met een sterk openbaar optreden, heldere beleidsverantwoording, politieke openheid, erkenning van historische fouten, scholing en inhoudelijke discussie met de partijleden, participatie van actieve mensen in buurten en wijken (enzovoort) kan opnieuw de betrouwbaarheid van partijen worden bewezen.

De inhoud of de vorm? De media zetten vaak de vorm voorop en zoeken naarstig naar elk lek. Gelukkig hebben de SP of Groen Links geen sjoemelende Commissaris van de Koning. Transparantie en geen opspraak versterken op de lange duur het vertrouwen. De lange duur en de goede herhaling tellen. Integriteit is een permanente opgave, zeker in de complexe wereld van vandaag. Macht die op drijfzand is gebouwd kan niet duurzaam zijn.
      Zo komt alle gedoe over afhakende burgers in een ander daglicht te staan. Dan worden veel boze burgers een actieve burger. Als ze dit al niet waren.
      Boosheid? Laat je niet gek maken. Niet alle boosheid is helemaal verkeerd, je hebt het in soorten.