donderdag 9 februari 2017

ATV in mijn korte verkiezingsprogramma


Arbeidstijdverkorting, kortweg ATV. Die moet er komen, het kan niet vaak genoeg herhaald worden! Daarbij: zo nodig centraal aangestuurd het bestaande werk verdelen.
      Maar ATV leidt niet automatisch tot herverdeling van werk, hoor je vaak. So what, zo automatisch hoeft dat ook niet. Je kunt het ook heel actief te doen. Verdeel het werk, zorg er vooral voor dat de vele werkloze 50-plussers, zoals die uit administratieve banen komen, echt werk met een vaste aanstelling krijgen.
      Korter werken kan, het is gezonder, het is vaak heel productief en het is eerlijk. Je kunt er heel kort over zijn. Als de politieke wil er zou zijn, zouden de regels erbij zó bedacht zijn. Dat is het moeilijkste niet.

Mijn verkiezingsprogramma zou sowieso kort kunnen. Wat hiervan te denken, in slechts vijf punten?
1 – Als vuistregel – met slechts goed beredeneerde uitzonderingen – arbeidstijdverkorting tot een niveau dat ieder werk heeft en de maatschappelijke productietaken gedaan kunnen worden.
2 – Op korte termijn het minimumloon en de uitkeringen 10% verhogen.
3 – Budgetten van zorg, welzijn en onderwijs bepalen aan de hand van behoeften in plaats van met de huidige lumpsum-bezuinigings-aanpak. In deze sector veel werk creëren en mensen opleiden.
4 – Internationale solidariteit, zoals het kwijtschelden van het grootste deel van de Griekse schulden en het opheffen van de opgelegde economische dwangbuis. Bovendien het echt goed opvangen van vluchtelingen.
5 – Overal zonnepanelen plaatsen, zo nodig verplicht, veel windmolens vooral naast het talud van de grote autowegen waar het landschap al verpest is, en natuurlijk het stopzetten van de gasboringen in Groningen.

Is dit niet wat kort en vlot? Als je ‘de politiek’ in verkiezingstijd goed beluistert, blijkt het beleid makkelijker te veranderen dan alle beren op de weg suggereren, die na de verkiezingen weer worden gezien. En de Nederlandse economie en de werkloosheidscijfers zijn minder fraai dan steeds wordt beweerd. Dus een beetje radicaal mag het vandaag de dag zeker wel.

Natuurlijk stem ik mijn eigen partij, dat is de SP. En je mag hopen dat wie zich in zo’n kort programma kan herkennen links zal stemmen. Rechts heeft genoeg kansen gehad. Ja, links versus rechts, de verschillen, ze bestaan wel.