dinsdag 23 april 2013

Staatsbos in de uitverkoop


Sinds afgelopen decennia komen meer mensen op voor de natuur en het natuurlijk leefmilieu. Sommigen zien het als noodzaak, als voorwaarde van leven en diversiteit, anderen zien de natuurbescherming als teken van cultuur en beschaving. Beide invalshoeken vullen elkaar aan. Natuur wordt behouden door particulier initiatief zoals door Natuurmonumenten en acties als van Milieudefensie.

Natuurlijk ook door de staat, dat hoort bij onze beschaving. Staatsbosbeheer is de oude functie van de bosbouw, het commercieel exploiteren van bossen, al lang voorbij. Althans tot voor kort. De regering van PvdA en VVD heeft de natuur nu in de etalage gezet. Zelfs dat noemt men bezuinigen. Staatsbosbeheer moet voor honderd miljoen euro grond, dus natuurgebieden verkopen.
      De kopers krijgen van PvdA-staatssecretaris Dijksma veel ruimte om met hun aankoop te doen wat ze willen, zolang het maar mag van de Flora- en faunawet. Minimaal een hek er omheen, omploegen van kwetsbare gebieden en hun soorten? De natuur is te koop via internet en de makelaar. Wonen in Amsterdam en een lapje grond ver weg is geen probleem. Het is wat de gek ervoor geeft.

Nietsvermoedend voor tv zie ik zo stukjes natuur langskomen met een of andere makelaar die natuur in de aanbieding heeft in Overijssel. Het komt heel bekend voor. Het is de omgeving van Wierden en Nijverdal. In Almelo heb ik gewerkt en na werktijd ging ik regelmatig kijken op het Wierdense Veld.
      In de vroege avond over de heide gefietst, fiets bij de schaapskooi en dan een stuk lopen. Stilte, nauwelijks iemand te bekennen. Wel te horen, de vogels. En gezien een koekoek, groene specht, bruine en blauwe kiekendieven, sperwers, tapuiten op de trek, grutto’s, vrij veel wulpen, een sprinkhaanzanger, kneutjes en natuurlijk heel wat rietgorzen en roodborsttapuiten. En behalve nog meer vogels, langs het pad aan één kant veel zonnedauw.
    Dat doe je dus niet in de uitverkoop. De beelden op tv waren ook niet precies hier, maar in de buurt of aan de rand. Maakt dat veel verschil? Blijf dit koesteren, zou je zeggen.

Het Wierdense Veld zal zelf wel niet zomaar verkocht worden. Het wordt grotendeels beheerd door Landschap Overijssel en is een Natura 2000-gebied. Het wordt gezien als een voorbeeld van een herstellend hoogveengebied dat rijk is aan bijzondere planten en dieren. Deze Natura 2000-status is echter omstreden. De rechtse partijen in de Provinciale Staten van Overijssel hebben deze status in 2011 al ter discussie gesteld omdat dit ten koste zou gaan van economische belangen.
      De uitverkoop begint nu bij Daarle, in feite vlak bij. Natuur hangt samen, natuurgebieden zijn al zo vaak eilanden in een schrale omgeving. Hoe kortzichtig kun je zijn? Er gaat niet alleen natuur verloren, ook de kennis en het werk van natuurbeheerders. Het hele idee al dat natuur zo nodig privébezit moet worden... Om dat in de toekomst dan weer terug te draaien?
      Het gaat niet alleen om natuur, het is ook een gebrek aan cultuur.
Wierdense Veld 2010
In april moest de tapuit worden vastgelegd, bosrand kwam er fraai op
Zonnedauw in september