maandag 18 februari 2013

Arbeidstijdverkorting op de agenda


Eindelijk komt er wat discussie op gang over korter werken. Ik ben 100% voorstander. Niet alleen voor de discussie, ook voor arbeidstijdverkorting. Duitse wetenschappers pleiten voor 30 uur werken per week voor iedereen. Nederland reageert traag en onwennig, maar toch zijn er wat reacties.

Het heeft lang geduurd voor de arbeidstijdverkorting weer op de agenda kwam. Bij elke diepe economische crisis is de arbeidsduur in het geding. De vakbeweging is zwakker dan in de jaren tachtig, dus heeft het nu langer geduurd. Het neoliberalisme heeft immers nog het initiatief? Dat wil ieder langer laten werken, zelfs al blijven anderen daardoor werkloos aan de kant staan.

Lange crisis, minder werk: verdeel het eerlijk, dat moet het parool zijn. En deze crisis duurt nog wel even.
Men heeft het nu over de banken. Als men daar over een paar jaar een beetje uit is, komt men tot de ontdekking dat inmiddels de industriƫle kant van de economie sterk aan het veranderen is. De technologische ontwikkeling gaat niet alleen steeds sneller, zoals altijd al, het gaat nu in een veel hardere stroomversnelling. Alles is kopieerbaar geworden door de digitale revolutie, ook de productiemogelijkheden zelf. Overal ter wereld.
Voorbeeld? Denk aan digitale printers. Ze zijn er nog maar net, het begin van een nieuwe snelle ontwikkeling.

Het is gewoon zo dat met veel minder mensen veel meer gemaakt kan worden, als zij productief en lang werken. Maak de arbeidstijd nu korter, een mooi experiment voor een toekomstige duurzame verkorting. Dat geeft ruimte voor zorg, aandacht voor elkaar en om aardige dingen te doen.

Werkgevers willen dat niet. Vanuit een korte termijnbelang hebben ze misschien gelijk. In een langer perspectief is dat maar de vraag, willen ze niet weggeconcurreerd worden. Maar dan moet de arbeidstijdverkorting wel algemeen zijn. Dus ook bij de concurrent.
Men zegt zo vaak dat je anders moet durven denken, dat mag hier dan ook.

Er zal gezegd worden dat ingrijpen op arbeidstijden een nogal collectief gebeuren is. So what? Laat de vakbeweging en progressieve partijen het voortouw nemen. Wat meer rationeel sociaal beleid kan echt geen kwaad.

Verdeel het werk eerlijk, dan kan iedereen aan de bak.