donderdag 14 februari 2013

Zure zoute zee


De zee wordt bedreigd. Niet alleen door vervuiling en de enorme hoeveelheid plastics en microplastics. Ook door de CO2-uitstoot. In het algemeen is wel bekend dat de CO2 uitstoot slecht is. De aarde warmt op. Slechts een enkeling ontkent het nog. Deze kennis blijft echter vaak zo algemeen dat weinigen er wakker van liggen. Nu hoeft dat ook niet, beter is er wat aan te doen.

Dan is het goed meer te weten. Wat niet vaak aandacht krijgt is het feit dat de zee ook verzuurt. Hoezo dat? De zee is toch zout?
Uitgestoten koolstofdioxide wordt niet alleen door de aarde en door planten opgenomen. Een kwart van de uitstoot komt in en wordt daarin omgevormd tot koolzuur. Zo verzuurt de zee, met grote gevolgen. Want er moet evenwicht zijn voor micro-organismen, plankton en daarbij is een bepaald gehalte aan kalk nodig.
Het lijkt langzaam te gaan, maar schijn bedriegt. Wanneer de verzuring doorgaat is in het jaar 2100 een verzuringsgraad ontstaan die 100 X zo hoog ligt als wat afgelopen 20 miljoen jaar op natuurlijke wijze is gebeurd. Het lijkt lang, maar duurt eventjes.

Nu de kalk relatief afneemt verdwijnen koralen. En ook andere door kalk gevormde organismen, kreeftachtigen, schelpdieren en dergelijke, aan het begin van de voedselketen. Een drama voor deze organismen zelf en voor de hele voedselketen. Als het begin van de voedselketen verdwijnt, volgt de rest, de kleine zeedieren, dan de vissen, dan de zeezoogdieren enzovoorts. Een essentieel deel van de levende organismen kan verdwijnen.

Er zijn zeker 4500 soorten koraal. Met fraaie kleuren en vormen in de tropen, maar ook de meer onbekende koudwaterkoralen. Koraal alleen al is natuurlijk het beschermen waard. De CO2 uitstoot moet veel minder.

De zee is de bron van veel leven. De zichtbare veelvormigheid weerspiegelt de biodiversiteit. De zee is ook een grote inspiratiebron in de literatuur. Wie houdt er nu niet van de zee? De bronnen worden erkend, de aandacht voor de zee zelf is soms gering. De rijke zee is geen vanzelfsprekendheid. Leve de zee!koudwaterkoraal


maar ook de veelvormige schelpen bedreigd
(drie keer een pelikaansvoet)


 Bron o.m. Wikipedia / Oceaanverzuring