zaterdag 3 september 2016

Venezuela vernietigt wapens – Een hoopvol signaal


Er zijn heel wat landen, gebieden en conflicten op de wereld waarover een redelijk en sociaal denkend iemand zich zal afvragen, hoe kan ik hier in vredesnaam een goed doordacht standpunt over vormen?
      Speciaal geldt dit voor landen die een sociale koers (zeggen te) willen varen maar die bij de aanpak van de complexe werkelijkheid zo onder druk (zeggen te) staan, dat ze grijpen naar middelen die de democratie en sociale vooruitgang niet of onvoldoende dienen. Dat in heel verschillende mate. Denk aan de rechtsgang, denk aan de corruptie die vaak ontstaat.
      Corruptie en zelfverrijking bedreigen niet alleen de gewone mensen, ze staan – het kan langer of korter duren – ook garant voor het verval van deze staatsmacht op termijn.

Per saldo zie je vaak een vreemde mix van goede sociale ontwikkelingen en een destructieve aanpak, waar een regering zelf niet uitkomt, soms ook helemaal niet (meer) uit wil komen. En als zij er niet uitkomen, kan iemand die op afstand staat dat dan wel? In algemene termen vaak wel, kun je zeggen, maar lost dat veel op?
    O ja, kun je dan ook nog vragen, wees eens concreet, over wie heb je het? In dit geval vooral over Venezuela. Maar je kunt ook denken aan Syrië en zelfs aan Nederland, dat voor burgerrechten zegt op te komen maar momenteel even hard (nieuwe) vluchtelingen in de kou laat staan als andere landen. Een diepe tegenstrijdigheid waardoor onnodig mensen sterven. Waar niet massaal tegen wordt geprotesteerd.
      Vergelijk je dan geen appels met peren? Ja, dat is nu juist bij al deze kwesties sterk aan de orde, dat er zoveel door elkaar loopt dat vergelijken en oordelen lastig of zelfs onmogelijk lijkt. Hierdoor is de overgeïnformeerde burger allang afgehaakt, tot cynisme vervallen of gaat moedeloos maar op de PVV stemmen. Of zoiets.

Maar let op. Dat je alles niet weet en kunt beoordelen, wil helemaal niet zeggen dat je concrete zaken niet kunt beoordelen.
    Terwijl op dit moment in Venezuela zo ongeveer de helft van het volk de regering kwijt wil en zo ongeveer de andere helft juist helemaal niet – wat vind je hiervan? – gebeurt er tegelijk iets dat zonder meer heel mooi is. Zelfs als het vooral propaganda is en misschien zelfs fake, dan nog kun je zeggen dat het een bijzonder goed idee is. Zonder ironie of cynisme.
    Venezuela is de laatste tijd in het nieuws omdat de politie aldaar duizenden wapens van burgers heeft ingenomen, die ter plekke worden vernietigt. Welk land dit ook doet, het is zonder meer goed!

De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken wil proberen de bevolking te ontwapenen. Dat is een overstijgend, zelfs universeel goed idee.
      Als iets de laatste tijd helder geworden is in Venezuela, de Verenigde Staten, Syrië of Parijs, het is overduidelijk dat de bewapening een groot deel van de wereld totaal gestoord en gevaarlijk heeft gemaakt. Het is een belangrijk destructief gevolg van het kapitalisme. Er wordt veel aan verdiend, ook in Nederland. Ontwerpen van nieuwe wapens, wapenfabricage, wapenhandel, tel uit je winst! Het is bovendien een middel of oorzaak om elke democratie uit te dagen. Zie de discussies in Europa na de terreur. In korte tijd wordt onder de druk van het geweld wat jarenlang op het morele vlak verworven is, nu hopsa ter discussie gesteld. Rechten wijken voor (schijn)veiligheid.

Dat alles komt natuurlijk niet door de wapens, maar door de mensen, die niet kunnen leren met wapens om te gaan als ze niet beteugeld worden.
    Daarom moeten alle wapens weg, zoveel mogelijk en op alle schaalniveaus. Bovenal ook omdat de toekomstige technologisch nog veel meer geavanceerde wapens nog gevaarlijker zijn. Wat er – als dat zou lukken – overblijft zal in de Verenigde Naties een belangrijk punt moeten zijn.

Oef, dat is moeilijk, en dat was nog maar één punt. Inderdaad, niet het hele beleid, maar alleen de wapens van burgers. Juist vanwege de verdere samenhang met heel het leven en samenleven, inclusief de kapitalistische winstmakerij, is het initiatief van Venezuela een hoopvol teken.
      Er is niets tegen het navolgen van dit voorbeeld. Leve deze actie van Venezuela!