donderdag 4 oktober 2012

Doe-dwang

Managers willen graag laten zien dat ze iets doen. En dat het resultaat excellent is, zodat ze dat aan elkaar kunnen vertellen. Ook Universiteit Utrecht doet wat nieuws. Studenten worden voorafgaande aan hun studie gescreend. Ze moeten motivatiegesprekken voeren en een proefcollege volgen. Alsof ze geen Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs hebben gevolgd. Andere onderwijsinstituten zullen volgen met vergelijkbare maatregelen. Er moet wat gedaan worden. Zichtbaar.

Onderwijskwaliteit is gediend met goed geschoolde docenten die ruimte krijgen om goede colleges voor te bereiden en te geven, oefening, toetsing van collegestof en literatuur op niveau, een niet-rigide coördinatie zodat onderwijsinhouden op elkaar afgestemd zijn, en dat alles in een groepsgrootte waarin goed gewerkt kan worden.

Zo ongeveer. Als alles zich hier op richt zijn er ongetwijfeld wel wat flankerende maatregelen nodig. Maar de drang te doen en dan weer met van die dure, verstrekkende en vaak bureaucratische oplossingen te komen met de pretentie van grote verbetering, laat dat maar zitten.

Utrecht heeft een uitstekende universiteit. Geef docenten de ruimte, zolang ze hun werk goed en in professionele samenwerking doen. Toets de studenten en geef hen waar mogelijk ook ruimte. Wat nog meer doen?