zaterdag 2 januari 2016

Discussie nodig over korter werken (ATV)


Het jaar 2016 begint in de media met heel wat geforceerd optimisme over de crisis. Wat procentjes groei hier en daar. Wat procentjes minder daar en hier, en dat moet dan allemaal maar meevallen.
      Belastingvoordelen vooral voor de tweeverdienende middenklassers. De vijf miljard belastingverlaging wordt niet besteed aan het afschaffen van het eigen risico in de zorg of huurverlaging of iets dergelijks, dat komt niet zo maar bij rechtse politici op.
    Ook niet veel aandacht voor korter werken. Natuurlijk is dit mijn eigen stokpaardje, maar het is wel een raspaardje.
      Op langere termijn zal de kapitalistische economische crisis zo te zien niet echt oplossen, maar komt er eerder een – mogelijk heel lange – periode van een beetje groei, een beetje krimp, veel pappen en nathouden. En met vooral een dikke tweedeling tussen rijk en arm, meedoen versus aan de kant staan, vakantie vieren versus weinig de deur uit, enzovoorts.

Daarom is het schrijnend dat daar waar arbeidstijdverkorting ter sprake komt, heel voorzichtig toch vaak wordt geconcludeerd dat het eigenlijk alleen maar voordelen heeft, maar men vervolgens slechts over gaat tot de (wan)orde van de dag.
      Inderdaad vraagt algemene arbeidstijdverkorting politiek en economisch – zeker ook internationaal – om een ander politiek denken, anders gericht denken. Logisch is daar nu eens mee te beginnen. Onlogisch is dat niet te doen.
      Mijn wens voor 2016 is de betere politieke logica te omhelzen.

Om nog eens over na te denken enkele statements over arbeidstijdverkorting (ATV):
- Algemene en liefst internationale arbeidstijdverkorting is moeilijk. Dat is geen reden het er niet over te hebben.
- ATV kan best, als de politieke wil er maar is
- ATV haalt wel veel overhoop, maar dwingt vooral veel af dat een grotere gelijkheid in rechten en kansen bewerkstelligt
- ATV als eerlijk delen
- ATV bevordert solidariteit tussen generaties
- ATV stelt de discussie over migratie in een compleet ander daglicht
- ATV geeft de werkenden meer democratische macht (en daar is niets mis mee)
- ATV is een beter perspectief dan een basisinkomen
- Geef alle jongeren werk, geef iedereen werk, verlaag de arbeidstijd tot het niveau waarop iedereen werk heeft (en verleng deze desnoods weer als het echt niet anders kan)
- De discussie over Europa moet gaan over ATV in Europa
- ATV als maatstaf voor duurzame arbeidsparticipatie voor iedereen, gezond én gehandicapt
- ATV om ieder te laten integreren door volwaardig werk
- ATV om lonen, zeker op den duur, te verbeteren, te verhogen tot een niveau waarop de armoede wordt opgeheven
- ATV is de beste remedie tegen burn out
- ATV als gezonde een gezonde stijl, een mooi ritme van leven en werken
- ATV in minder werkdagen van maximaal acht uur, onder meer om files en autorijden in te perken en zo het milieu te ontzien
- ATV is goed voor de opvoeding, de moraal en de vrede


ATV als de Nieuwjaarsboodschap van de Koning (als die er nog is) voor 2017 (regeren was soms al vooruitzien)
Website: www.jasperschaaf.nl