woensdag 2 januari 2013

Het jaar is goed begonnen!


Ik weet niet of u het nog weet. Op mijn weblog van 24 september van alweer het vorige jaar stond een kleine analyse van de verkiezingsnederlaag van Groen Links. Naar mijn idee heeft een partij een regelmatig met de leden democratisch bediscussieerde en stevige ideologische basis nodig. Daardoor krijg je enige aanhang. Op basis daarvan kan een heldere en betrouwbare politiek worden gevoerd, die leidt tot een grotere aanhang. Als de uitstraling daarvan per saldo positief en actueel is kunnen ook nog de vele vrijzwevende kiezers worden bereikt en de machtsbasis dus groter worden.
      Ontbreekt de eerste laag, dan wordt op den duur een partij ondermijnd. Door de negatieve uitstraling daarvan kan het verval dan snel gaan.

Zo’n drietrap lijkt me vrij universeel. Natuurlijk spelen – zoals mensen met bedenkingen dan direct zeggen – er nog veel meer factoren mee. Jawel.

Als dit zo is en naar ik veronderstel ook nog vrij universeel geldt, moeten partijen hieraan voldoen. Op straffe van achteruitgang. Zo ook mijn eigen partij, de SP.
      En daarom is het jaar goed begonnen. Sociale politiek vind ik belangrijk en in de laatste ‘Spanning’, het tijdschrift dat uitgegeven wordt door het wetenschappelijk bureau van de SP, wordt een debat aangekondigd. Dit zal gaan over de nodige maatschappelijke veranderingen en over democratisering van de economie. Het nummer van ‘Spanning’ geeft hiertoe alvast een reeks aanzetten. Het is een hoopvol begin van 2013.